+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

Dział Informacji Naukowej

Dział Informacji Naukowej (DIN) prowadzi bibliotekę, gromadzi i opracowuje dane naukowo-techniczne, udziela informacji, wydaje i rozpowszechnia stałe czasopisma instytutowe oraz inne opracowania IŁ, koordynuje działalność normalizacyjną krajową i międzynarodową pracowników Instytutu; koordynuje prace finansowane z funduszy na naukę: działalność statutową, działalność wspomagającą badania, służby państwowe.