+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

1998

Rozpoczęto badania eksploatacyjne systemu badania jakości sieci AWP-IŁ z wykorzystaniem 10 sztuk próbników, zainstalowanych w centralach należących do TP SA.

1999

Na podstawie wyników badań pierwszej wersji systemu w warunkach eksploatacyjnych, dokonano weryfikacji parametrów badaniowych systemu, o których decydują parametry próbnika. Opracowano i wykonano nowe próbniki PM-2. Zwiększono możliwości analityczne systemu i wydajność przetwarzania danych oraz dodano możliwość obsługi wielu modemów do połączeń przez sieć PSTN z próbnikami. Zastosowano narzędzia programowe dedykowane do analizy dużej ilości danych. Wykonano i zainstalowano 60 sztuk próbników PM-2, w obiektach centralowych na terenie Warszawy i jej okolic. Zainstalowane próbniki wraz z węzłem doświadczalnym systemu AWP-IŁ, zainstalowanym na sprzęcie komputerowym w IŁ - OBWT (obecnie Z-10), stanowią pilotową instalację systemu badania jakości technicznej sieci PSTN/ISDN.

2000-2001
Pilotowa instalacja systemu wykorzystywana była między innymi do:

  • badań eksploatacyjnych systemu,
  • wstępnych badań jakości technicznej sieci w warunkach zmiennego obciążenia, w tym w sytuacji jej przeciążenia,
  • badań dostępności do internetu z sieci TP S.A. oraz wpływu, dokonywanych przez TP S.A. zmian i inwestycji, na jakość dostępu.

Równolegle z prowadzonymi badaniami realizowane były w IŁ - OBWT (obecnie Z-10) prace rozwojowe nad systemem. Opracowana została nowa wersja próbnika, która w wyniku wygranego w 2000 roku przetargu, zastosowana została w zakupionej przez obecny Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), a wtedy Urząd Regulacji Telekomunikacji (URT) rozszerzonej i zmodernizowanej wersji systemu badania jakości połączeń telefonicznych. Wdrożenie obejmowało budowę Centrum Badaniowego w siedzibie URT w Warszawie oraz wyposażenie wyznaczonych obiektów trzech operatorów, w pięciu strefach numeracyjnych, w próbniki badaniowe systemu. W roku 2001 Centrum Badaniowe w URT zostało rozbudowane o dodatkowe stanowiska analityczne.

2003-2008

W kolejnych latach realizowana była rozbudowa systemu wdrożonego w UKE jak również stały rozwój funkcjonalności systemu, stosownie do potrzeb regulatora w zakresie badanych wskaźników jakości.