+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

Architektura systemu

System AWP-IŁ składa się ze wspólnego dla wszystkich ocenianych sieci i usług centrum badaniowego, w którym można wyróżnić komputer komunikacyjny „KK”, komputer baz danych „KBD”, komputer analiz i zarządzania „KAiZ”, stacje robocze „PC”, oraz z rozproszonych geograficznie, zainstalowanych np. w węzłach sieci „WS”, specjalizowanych urządzeń badaniowych „PM”.

Obecnie w systemie są wykorzystywane urządzenia aktywne (próbniki typu PM2, PM3, PM4, PM5, odzewniki PMX oraz głowice pomiarowe TRU).

W systemie występuje wiele zasobów, które są wspólne dla różnych, wchodzących w jego skład podsystemów – są to m.in. komputery, bazy i programy obrazowania danych, próbniki PM5, odzewniki PMX.

Działanie systemu AWP-IŁ polega na tym, że rozproszone geograficznie „urządzenia badaniowe PM”, programowane z „centrum”, dostarczają do tego „centrum” dane potrzebne do oceny sieci i świadczonych przez nie usług – np. aktywne urządzenia, dołączane na zasadzie abonentów sieci telekomunikacyjnych, zestawiają połączenia pomiędzy sobą lub do świadczących usługi elementów sieci. Zgromadzone i przetworzone wyniki, w postaci raportów, są udostępniane służbom na ich stacjach roboczych „PC”. Wykorzystywane w systemie urządzenia pomiarowe to:

 • próbniki PM2 i PM3 – dołączane analogicznie jak abonenci telefonicznej sieci przewodowej, badają parametry elektryczne (poziomy sygnałów, czasy trwania) w sieci PSTN;
 • próbniki PM4 – dołączane analogicznie jak abonenci telefonicznej sieci przewodowej, badają dostępność i jakość usługi faksowej oraz „wdzwanianego” dostępu do Internetu;
 • próbniki PM5 – pracują analogicznie jak terminale sieci przewodowej i sieci GSM, badają dostępność oraz jakość świadczonych w tych sieciach usług;
 • odzewniki PMX – umożliwiają próbnikom PM4 i PM5 zdalne badania usług z odległych central telefonicznych (funkcja ekspandera) i są prostymi odzewnikami dla głowic pomiarowych TRU podsystemu A8620.

Aktualnie system AWP-IŁ pozwala na wyznaczanie następujących wskaźników:

 • Stopa nieskutecznych wywołań;
 • Czas zestawiania połączenia;
 • Wskaźnik jakości transmisji danych w paśmie fonicznym za pomocą modemów;
 • Wskaźnik jakości transmisji danych w paśmie fonicznym za pomocą faksów;

dla następujących rodzajów połączeń:

 • telefonii głosowej w sieci PSTN;
 • telefonii głosowej (komórkowej) w relacjach PSTN/GSM, GSM/GSM;
 • transmisji faksowej;
 • wdzwanianego dostępu do Internetu.

Planowany rozwój systemu AWP-IŁ

Z-10 pracuje nad rozbudową funkcji badaniowych realizowanych przez system AWP-IŁ. Rozwój jest ukierunkowany na zaspokojenie potrzeb i wymogów instytucji zainteresowanych badaniem jakości usług w sieci PSTN: Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz operatorów telekomunikacyjnych.

Na rysunku, kolorem jednolitym oznaczone zostały dostępne od dawna zastosowania systemu, zakreskowane zostały nowe, wprowadzone w ostatnich latach obszary zastosowań systemu AWP-IŁ.

 

awp_schemat_m

 

W czerwcu 2010 roku rozpoczęto prace nad nowym rozwiązaniem systemu, w tym próbnika, który będzie badał wszystkie wymagane prawem telekomunikacyjnym wskaźniki. System będzie optymalizowany dla badania jakości usług publicznie dostępnych.

Zaprojektowany zostanie i wykonany w wersji modelowej nowy UNIWERSALNY próbnik, sterowany płytą komputera przemysłowego PC oraz system dystrybucji programów badań i odbioru ich wyników poprzez sieć IP z portami badaniowymi dla sieci PSTN, GSM/GPRS/UMTS i IP. Urządzenia będą dostarczały danych do wyznaczania wskaźników jakościowych:

 • Czas zestawienia połączenia
 • Stopa nieskutecznych wywołań
 • Wskaźnik pozytywnie zrealizowanych transmisji dla faksu
 • Wskaźnik jakości transmisji głosu
 • Osiągana przepływność w obu kierunkach stałego łącza do Internetu.
 • Wskaźnik przerw w pracy serwerów SMTP i POP3.
 • Wskaźnik dostępności do zasobów wyznaczonych portali.