+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

O systemie

System AWP-IŁ (badania jakości technicznej sieci telekomunikacyjnej) jest przeznaczony do oceny sprawności użytkowej i skuteczności połączeń oraz diagnostyki sieci, na wszystkich jej poziomach.

System AWP-IŁ umożliwia obiektywne, niezależne od urządzeń komutacyjnych i obsługi sieci telefonicznej, dokonanie badania sprawności technicznej i oceny jakości pracy sieci oraz świadczonych przez nią usług z punktu widzenia abonenta. Do oceny są wykorzystywane wyniki pomiarów zebrane przez autonomiczne urządzenia testujące (zwane dalej próbnikami) dołączone do wybranych central sieci. Próbniki wykonują pomiędzy sobą połączenia zgodnie z otrzymanym programem badań i w tym czasie dokonują pomiarów parametrów tych połączeń. Po odebraniu wyników pomiarów przez jednostkę komunikacyjną są one umieszczane w bazie danych, a następnie przetwarzane za pomocą specjalistycznego oprogramowania analitycznego, w celu zaprezentowania użytkownikowi w formie graficznej lub tabelarycznej interesujących go informacji.

System jest modularny i skalowalny, a zatem można go rozbudowywać i łatwo dostosowywać do zmieniających się potrzeb i wymagań użytkownika.

Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do wyników zgromadzonych w systemie poprzez zdalne terminale podłączone do systemu.

Dotychczasowe wdrożenia

We wdrożonym i rozbudowywanym dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej systemie AWP-IŁ, od sierpnia 2008 roku pracuje łącznie 335 próbników PM2 – PM5 oraz 500 odzewników PMX, rozmieszczonych na terenie całego kraju, w centralach znaczących operatorów, we wszystkich strefach numeracyjnych.

Badania jakości usług sieci IP

W 2009 roku opracowano i wykonano serię prototypową próbników PM6, pozwalających na pomiary parametrów jakości usług stałego, szerokopasmowego dostępu do Internetu. Próbnik pozwala na raportowanie wskaźników dotyczących dostępności/jakości usług:

 • jakości dostępu do Internetu;
 • dostępność przeglądania stron WWW;
 • E-mail;
 • telefonii IP.

Wykorzystanie danych badaniowych

Dane z systemu AWP-IŁ mogą być wykorzystywane przez:

 • służby dyspozytorskie - do monitorowania sprawności sieci, lokalizacji uszkodzeń;
 • służby nadzoru technicznego - do długookresowych analiz jakościowych sieci i dla planowania jej rozbudowy;
 • służby inżynierii ruchu - do określenia sprawności sieci, typów błędów połączeniowych;
 • personel kierowniczy - do względnej oceny jakości technicznej sieci pod kątem realizacji usług.

Propozycje wdrożeń systemu AWP-IŁ

Instytut Łączności oferuje:

 1. Rozbudowę systemu dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej w całym kraju, dla wszystkich wskazanych operatorów, zgodnie z wymaganiami i możliwościami regulatora.
 2. Wdrożenie systemu dla operatorów telekomunikacyjnych w kraju.
 3. Wdrożenie systemu dla innych zainteresowanych w kraju oraz poza jego granicami, zgodnie z ich zapotrzebowaniem a także zastosowanie systemu dla celów obronności.

Instalacja próbników poza granicami kraju umożliwi dodatkowo ocenę jakości połączeń międzynarodowych.

Zastosowanie systemu do celów obronności pozwoli na:

 1. Ocenę i monitorowanie jakości technicznej sieci telefonicznej państwa (sieci publicznej PSTN i sieci resortowych) dla potrzeb utrzymania stanu gotowości do realizacji usług w stanie zagrożenia.
 1. Ocenę zabezpieczeń sieci telefonicznej przez badanie funkcji uprawnień do realizacji połączeń.

 

W sprawie szczegółów technicznych dotyczących systemu AWP-IŁ oraz warunków wdrożeń, prosimy kontaktować się:

Bogdan Chojnacki 

tel.: (+48) 22 512 81 69,

tel./faks: (+48) 22 512 81 85,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.