+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

Wykaz wyrobów budowlanych stosowanych w sieciach i instalacjach telekomunikacyjnych, dla których wymagane są Aprobaty Techniczne

» Kanalizacja kablowa

 1. Kanalizacja kablowa żelbetowa:
  • studzienki kablowe,
  • zwieńczenia studni kablowych,
  • pokrywy studni kablowych,
  • Segmenty rurowe kanalizacji kablowej,
  • zasobniki zapasów kabli.
 2. Kanalizacja kablowa wykonana z tworzyw sztucznych lub laminatów:
  • studzienki kablowe,
  • rury kanalizacji kablowej (kanalizacja pierwotna),
  • osprzęt do łączenia kanalizacji (łączniki, kształtki itp.),
  • zasobniki zapasów kabli.