+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

|
Webmaster

Komunikat Instytutu Łączności:

W związku z wejściem w życie aktów prawnych:

  • Ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. RP z dnia 13.08.2015 r., poz. 1165);
  • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym;
  • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych;

Instytut Łączności od dnia 1 stycznia 2017 r. nie udziela, nie przedłuża oraz nie nowelizuje aprobat technicznych.

Aprobaty techniczne wydane przed dniem 1 stycznia 2017 r., mogą być wykorzystywane jako krajowe oceny techniczne do końca okresu ważności tych aprobat.