+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

Bieżące wydarzenia

|
Paweł Woźniak

Projekt zmian do ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji, został udostępniony 8 września br. na portalu Rządowego Centrum Legislacji. Konsultacje publiczne projektu potrwają 14 dni.

Nowelizacja rozporządzenia związana jest z wprowadzeniem europejskich wytycznych dotyczących bezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnych oraz usprawnienia funkcjonowania instytucji w systemie cyberbezpieczeństwa. Chodzi o standardy i zalecenia - tzw. 5G Toolbox, przygotowane przy udziale państw członkowskich przez Komisję Europejską oraz Agencję Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA).

W wyniku zmiany rozporządzenia m.in. wzmocniona zostanie rola Kolegium ds. Cyberbezpieczeństwa - otrzyma ono kompetencje do oceny ryzyka dostawców sprzętu jak i oprogramowania istotnego dla cyberbezpieczeństwa. Znowelizowane przepisy stworzą także warunki do powstawania zespołów reagowania na incydenty komputerowe (CSIRT) w różnych sektorach gospodarki. Inną zmianą będzie wprowadzenie do krajowego systemu cyberbezpieczeństwa tzw. SOC czy operacyjnych centrów bezpieczeństwa oraz doprecyzowanie ich zadań w tym systemie. Znowelizowane rozporządzenie umożliwi również powstawanie specjalistycznych organizacji (tzw. ISAC), które zapewnią wymianę informacji pomiędzy podmiotami należącym do krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/wzmacniamy-krajowy-system-cyberbezpieczenstwa

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji