+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

Bieżące wydarzenia

|
Paweł Woźniak

W nowym rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji opublikowanym 29 czerwca 2020 r. w Dzienniku Ustaw, określone zostały minimalne środki techniczne i organizacyjne oraz metody, które muszą stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni w celu zapewnienia bezpieczeństwa i integralności sieci oraz usług.

 Bezpieczeństwo i integralności sieci oraz usług są priorytetowe dla rozwoju telekomunikacji. I właśnie ten obszar regulowany jest przez rozporządzenie Ministra Cyfryzacji opublikowane 29 czerwca br. Zgodnie z nim przedsiębiorcy z branży telekomunikacyjnej będą zobowiązani m.in. do opracowania oraz aktualizacji wykazu elementów infrastruktury telekomunikacyjnej i systemów informatycznych, których naruszenie bezpieczeństwa lub integralności będzie miało istotny wpływ na kluczowe funkcjonowanie sieci lub usług (tzw. infrastruktura kluczowa). Muszą też identyfikować zagrożenia bezpieczeństwa lub integralności sieci oraz usług, ocenić prawdopodobieństwo oddziaływania zagrożeń na te elementy a także zapewnić środki minimalizujące skutki wystąpienia takich zagrożeń. Ponadto dostęp do kluczowej infrastruktur musi być zabezpieczony i monitorowany, a na wypadek nieuprawnionego dostępu lub próby dostępu do takich zasobów przygotowany jest określony sposób reakcji. Przedsiębiorca zobowiązany jest także do bezpiecznego i zdalnego przetwarzania danych. Bezpieczeństwo sieci i usług musi być badane co najmniej raz na dwa lata lub po każdym istotnym ich naruszeniu albo chociażby po stwierdzeniu większego poziomu ryzyka takiego naruszenia. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni dostarczający 5G będą zobowiązani do zastosowania takiej strategii, która wykluczy ich uzależnienie od jednego producenta, przy zapewnieniu interoperacyjności usług. Rozporządzenie wchodzi w życie 6 miesięcy od daty ogłoszenia, ale jak mówi minister Marek Zagórski „Wielu przedsiębiorców telekomunikacyjnych już dziś stosuje podobne podejście oraz środki”.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/lepsza-ochrona-sieci-i-uslug--nowe-rozporzadzenie

Rozporządzenie: http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000113001.pdf