+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

Bieżące wydarzenia

|
Paweł Woźniak
Instytut Łączności wydaje międzynarodowy kwartalnik naukowy Journal of Telecommunications and Information Technology (JTIT) już od ponad 20 lat.

Redakcja czasopisma zaprasza do zgłaszania tematyki artykułów, poświęconych wybranym zagadnieniom z zakresu telekomunikacji i technik informacyjnych. Wybrane tematy będą podstawą planowanych numerów specjalnych kwartalnika.

Szczegółowe informacje (w języku angielskim) oraz formularz zgłoszenia propozycji wydania specjalnego opublikowany został na stronie https://www.il-pib.pl/pl/jtit-special-issue-call-for-papers

Zapraszamy do tworzenia JTIT wspólnie z nami!