+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

Bieżące wydarzenia

|
Anna Kacprzak

Centrum Projektów Polska Cyfrowa poinformowało, że od 15 maja uruchamia nabór wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach projektu „Zdalna Szkoła+”. Do dyspozycji jest 180 mln zł., a o wsparcie mogą ubiegać się gminy.

Projekt ma za zadanie zapewnić uczniom, którzy nie posiadają odpowiedniego sprzętu dostęp do lekcji prowadzonych za pośrednictwem internetu. W ramach tego projektu można sfinansować zakup laptopów lub tabletów, a także dostęp do internetu. Wnioski o pomoc mogą składać gminy od 15 maja 2020 r. Wysokość wsparcia jakie będą mogły otrzymać samorządy wynosi od 35 tys. zł do 165 tys. zł i zależy od liczby rodzin wielodzietnych mieszkających w danej gminie i korzystających z pomocy.  

Minister cyfryzacji Marek Zagórski zaznaczył, że bardzo istotne jest, aby gminy rozdzielające sprzęt pamiętały o potrzebach rodzin wielodzietnych. Szef resortu cyfryzacji podkreślił, że jeden laptop na troje czy czworo dzieci w wieku szkolnym to za mało, dlatego potrzebna jest pomoc. Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w Polsce jest ponad 150 tys. rodzin wielodzietnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Minister Marek Zagórski zwrócił również uwagę, aby pamiętać o niepełnosprawnych uczniach, którzy potrzebują specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Wcześniej od 1 kwietnia gminy i powiaty mogły składać wnioski o przyznanie grantu w projekcie „Zdalna Szkoła”, także realizowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. W tym projekcie wnioski o dofinansowanie złożyło 2741 spośród 2790 samorządów (98%). Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

  • Liczba wspartych szkół: 12 851
  • Liczba wspartych nauczycieli: 31 387 (dane z 2019 r.: 587 936 – to liczba wszystkich nauczycieli, także przedszkolnych).
  • Liczba wspartych uczniów: 205 715

Projekty są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W realizację projektu zaangażowany jest także Instytut Łączności, który uruchomił specjalną aplikację do wysyłania przygotowanych wniosków.

Źródło: MC; CPPC

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/zdalna-szkola---kolejne-180-milionow-na-zakup-sprzetu-dla-uczniow

https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola-2