+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

Bieżące wydarzenia

|
Paweł Woźniak

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, o zmianach jakie nastąpią w przyjętym przez rząd Prawie telekomunikacyjnym. Jest to pierwszy etap wdrażania w Polsce Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej. 

Nowe przepisy, dają większe uprawnienia klientom firm telekomunikacyjnych niż dotychczas. Pozwalają np. mailowo rozwiązać umowę z operatorem. Taki sposób zakończenia współpracy był dotychczas niemożliwy, wymagał bowiem przygotowania wypowiedzenia umowy w formie papierowej i złożenia jej osobiście u operatora bądź wysłania listem poleconym. 

Zmiana w przepisach nałoży na operatorów telekomunikacyjnych nowe obowiązki. Jednym z nich będzie informowanie abonenta, z którym zawarta została umowa na czas określony o zbliżającym się terminie jej wygaśnięcia. Operator będzie musiał to zrobić 30 dni przed zakończeniem umowy. Będzie również zobowiązany do poinformowania klienta o sposobach rozwiązania umowy oraz do przedstawienia najkorzystniejszych pakietów taryfowych. To pozwoli klientowi na świadome podjęcie decyzji czy chce kontynuować współpracę z tym operatorem czy też poszuka innego. Wcześniej zdarzały się sytuacje, w których umowy na czas określony, po upłynięciu okresu na który zostały zawarte, bez informowania o tym abonenta stawały się automatycznie umowami na czas nieokreślony, często z bardzo długim okresem wypowiedzenia.

Operatorzy będą również musieli, przynajmniej raz do roku, przedstawić swoim klientom informacje o najkorzystniejszych pakietach taryfowych. Inną nowością w porównaniu z poprzednimi przepisami jest wprowadzenie narzędzi, dzięki którym abonent będzie mógł monitorować poziom wykorzystania usług. To pozwoli klientom na kontrolowanie wysokości swoich rachunków.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/zmiany-w-prawie-telekomunikacyjnym---pierwszy-etap-wdrozenia-europejskiego-kodeksu-lacznosci-elektronicznej