+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

Bieżące wydarzenia

|
Paweł Woźniak

Prezes UKE informuje: termin składania ofert wstępnych w aukcji na częstotliwości z pasma 3,6 GHz zawieszony.

6 marca 2020 r. została ogłoszona aukcja na cztery rezerwacje częstotliwości z zakresu 3480 GHz – 3800 GHz, które umożliwiają rozwój sieci 5G w Polsce.

16 kwietnia br. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej poinformował, że bieg terminu składania ofert w tej aukcji został zawieszony. Decyzja ta wynika z przepisów ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020 poz. 568).

Więcej informacji: https://www.uke.gov.pl/akt/zawieszenie-terminu-skladania-ofert-wstepnych-w-aukcji-na-czestotliwosci-z-pasma-3-6-ghz,310.html