+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

Bieżące wydarzenia

|
Paweł Woźniak

Dr inż. Piotr Krawiec z Instytutu Łączności został członkiem powołanej w lutym Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Teleinformatyka i Cyberbezpieczeństwo. W składzie rady znaleźli się reprezentanci przedsiębiorstw z rynku teleinformatycznego i cyberbezpieczeństwa oraz środowisk edukacyjnych.

12 lutego z upoważnienia Minister Rozwoju powołano 33 osoby na członków Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo. Powołane osoby to doświadczeni eksperci i autorytety branży teleinformatycznej i cyberbezpieczeństwa reprezentujący m.in. przedsiębiorstwa z tego sektora, stowarzyszenia i izby branżowe, środowiska nauki i edukacji, instytucje państwowe oraz środowiska społeczne reprezentujące pracodawców i pracowników.

Powołana Rada stanowi istotny element rozwoju nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego, w którym przetwarzanie informacji z wykorzystaniem technik teleinformatycznych stanowi znaczącą wartość ekonomiczną, społeczną i kulturową, z decydującym znaczeniem kompetencji dla uzyskiwania tych wartości.

Rada jest elementem wspólnego projektu Polskiego Towarzystwa Informatycznego i Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji prowadzonego w ramach Działania 2.12 „Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Generalnym celem projektu jest kompleksowa identyfikacja i prognozowanie potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo w Polsce. Główny rezultat, który zostanie osiągnięty dzięki realizacji projektu to zidentyfikowanie potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w sektorze telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa przy czynnym i bezpośrednim współudziale przedsiębiorców.

Projekt, na przestrzeni swojej 3-letniej działalności, przygotuje i przeprowadzi pakiet inicjatyw badawczych, analitycznych, rekomendacyjnych i informacyjnych mających na celu taki wpływ na procesy edukacyjne aby doprowadzić do harmonizacji bieżących i przyszłych potrzeb kompetencyjnych i podaży systemowych oraz pozasystemowych usług i procesów edukacyjnych.

Aktualne informacje o działalności Rady będą publikowane na witrynie https://www.radasektorowa.pl/