+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

Bieżące wydarzenia

|
Paweł Woźniak

5 marca 2020 r. Instytut Łączności uruchomił pierwsze w Polsce Laboratorium Oceny Bezpieczeństwa Produktów Teleinformatycznych zgodne z normą Common Criteria. W uroczystości wziął udział minister cyfryzacji, Marek Zagórski.

Takich laboratoriów jest w Europie kilkanaście i tym samym Polska weszła do elitarnej grupy państw posiadających możliwości realizacji ocen bezpieczeństwa z najwyższym poziomem zaufania.

Żadne państwo nie jest w stanie samodzielnie zagwarantować sobie bezpieczeństwa, a cyberbezpieczeństwa zwłaszcza. Dzięki nowemu laboratorium, zgodnego z Common Criteria, wzmocnimy nasze znaczenie jako europejskiego partnera w tej dziedzinie

– powiedział podczas otwarcia Marek Zagórski, minister cyfryzacji.

Wprowadzamy polską gospodarkę i społeczeństwo do grupy najbardziej zaawansowanych technologicznie krajów świata. Kontrolowane warunki bezpieczeństwa oraz wyspecjalizowana aparatura, a także wysoko wykwalifikowani specjaliściszkoleni w najbardziej renomowanych laboratoriach europejskichbędą realizować wiarygodne i niezależne oceny bezpieczeństwa, stosując innowacyjne techniki badania podatności danego produktu nawet na najbardziej zaawansowane ataki hakerskie

– powiedziała dr inż. Elżbieta Andrukiewicz, ekspert w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, kierownik laboratorium.

Za największe korzyści płynące z utworzenia Laboratorium dr inż. Jerzy Żurek – dyrektor IŁ – PIB uważa możliwość korzystania przez użytkowników z produktów posiadających poświadczenie spełniania wysokich wymagań bezpieczeństwa, a także zwiększenie konkurencyjności oraz potencjału technicznego w różnych sektorach polskiej gospodarki, dzięki ochronie całego procesu wytwórczego i interesów polskich przedsiębiorców.

Społeczeństwo i przedsiębiorstwa odczują korzyści jakie daje przejście procesu certyfikacji na zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa polskich produktów w polskich laboratoriach, bez konieczności aplikowania w laboratoriach innych krajów

– dodał Jerzy Żurek.

Nowootwarte Laboratorium Oceny Bezpieczeństwa Produktów Teleinformatycznych powstało w ramach projektu Krajowy System Oceny i certyfikacji bezpieczeństwa produktów ICT zgodny z Common Criteria (KSO3C). Projekt KSO3C jest realizowany przez konsorcjum trzech jednostek naukowo badawczych tzn. Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy (Lider Konsorcjum), Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu krajowego "Cyberbezpieczeństwo i eTożsamość" (CyberSecIdent), a czas trwania projektu to okres od 01 marca 2018 roku do 28 lutego 2021. 

  • otw_lab_05032020-1
  • otw_lab_05032020-2
  • otw_lab_05032020-3
  • otw_lab_05032020-4
  • otw_lab_05032020-5
  • otw_lab_05032020-6