+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

Bieżące wydarzenia

|
Paweł Woźniak

W dniach 21 -22 maja 2019 r., w siedzibie Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego, odbyło się spotkanie grupy roboczej JIWG (Joint Interpretations Working Group) działającej w ramach porozumienia SOG-IS (Senior Official Group Information Security Systems).

Porozumienie SOG-IS  liczy 17 uczestników (16 krajów UE oraz Norwegia) i zapewnia wzajemne uznawanie certyfikatów bezpieczeństwa produktów teleinformatycznych wydawanych przez krajowe schematy oceny i certyfikacji produktów sektora teleinformatyki.

Grupa robocza JIWG wypracowuje wspólną interpretację zapisów Common Criteria dla ocen bezpieczeństwa realizowanych zgodnie z normami Common Criteria w dziedzinie kart inteligentnych oraz urządzeń zawierających tzw. security boxes bezpieczeństwa. Grupa ta spotyka się zwykle trzy-cztery razy w roku.

JIWG współpracuje z Komisją Europejską przy opracowywaniu regulacji i wytycznych. Przykładowe obszary istotne to rozporządzenia unijne w sprawie podpisów elektronicznych, tachografów cyfrowych  i e-paszportów.

W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci Francji, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Słowacji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Estonii, Norwegii, Holandii i Polski.

Stronę polską reprezentowała dr inż. Elżbieta Andrukiewicz, Kierownik Projektu „Krajowy schemat oceny i certyfikacji bezpieczeństwa oraz prywatności produktów i systemów IT zgodny z Common Criteria” (akronim KSO3C) realizowanym przez konsorcjum IŁ-PIB, NASK-PIB i ITI EMAG. Jako obserwatorzy w spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele pozostałych konsorcjantów projektu KSO3C.