+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

Bieżące wydarzenia

|
Paweł Woźniak

Instytut Łączności decyzją 706/P-DUN/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymał środki finansowe na lata 2019-2020 na zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę. Zadana te obejmują: poprawę jakości językowej czasopisma czyli Journal of Telecommunications and Information Technology, zakup numerów DOI, zakup dostępu do systemu antyplagiatowego oraz druk czasopisma.

 

 

 

 

 


Poprawa jakości językowej czasopisma; Nadanie numerów DOI; Dostęp do systemu antyplagiatowego; Opracowanie redakcyjne i druk czasopisma – zadania finansowane w ramach umowy 706/P-DUN/2019 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniająca naukę.