+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

Bieżące wydarzenia

|
Paweł Woźniak

Od 1 do 5 kwietnia w Tel Awiwie trwało kolejne spotkanie grup roboczych Podkomitetu SC27 ISO dotyczące rewizji norm ISO/IEC 15408 i ISO/IEC 18045 (Common Criteria) oraz ISO/IEC WD TR 22216 (Transition Guide). W pracach wzięła udział dr inż. Elżbieta Andrukiewicz z Instytutu Łączności.

Łącznie na wszystkie projekty norm: 15408 (5 części), 18045 oraz 22216 (Transition Guide) przysłano 876 komentarzy. W trakcie pracowitego tygodnia zaadresowano 100% komentarzy. Z uwagi na potrzebę dodatkowego przeglądu spójności norm w odniesieniu do nowych pojęć, takich jak typy zgodności  dla PP-Configuration, PP-Base i PP-Module, nowe metody takie, jak Composite Evaluation oraz Multi- Assurance, zdecydowano się na jeszcze jedną turę komentarzy, mających na celu podniesienie jakości norm. Niestety, oznacza to opóźnienie przewidywanego terminu publikacji nowych wersji norm o 6 miesięcy, zatem nastąpi to najwcześniej pod koniec 2020 roku.

Ponadto, zapadła decyzja o otwarciu nowego projektu studialnego dot. terminologii używanej przy testowaniu i ewaluacji bezpieczeństwa (w normach i projektach prowadzonych w ramach grupy roboczej WG3) pn. „The concept hierarchy for terminology used in SC27/WG3 projects in particular focused on the ISO/IEC 15408 and ISO/IEC 18045 projects”. Ten projekt ma na celu stworzenie spójnej i zrozumiałej dla użytkownika systematyki pojęć, głównie związanych z normami Common Criteria. Sprawozdawcami w tym projekcie są Elżbieta Andrukiewicz i Dietmar Bremser.