+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

Bieżące wydarzenia

|
Paweł Woźniak

Dr hab. inż. Mirosław Klinkowski z wrocławskiego oddziału Instytutu Łączności został nominowany do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii "Naukowiec przyszłości". Nominację otrzymał w związku z realizacją projektu: „Modelowanie i optymalizacja elastycznych sieci światłowodowych ze zwielokrotnianiem przestrzennym (SDM).” Laureaci nagrody zostaną wyłonieni w połowie przyszłego roku, a wręczenie statuetek odbędzie się na jesieni 2019 r. podczas gali na IV Forum Inteligentnego Rozwoju.

Nagrodę przyznaje Centrum Inteligentnego Rozwoju, wyróżnieniu patronuje Prezes Urzędu Patentowego RP, dr Alicja Adamczak. W 2019 r. Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju zostanie przyznana po raz czwarty.

Mirosław Klinkowski jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Centralnej Izbie Pomiarów Telekomunikacyjnych (Z-12) Instytutu Łączności Otrzymał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie telekomunikacja na Politechnice Katalońskiej w Hiszpanii (2008) oraz uzyskał habilitację na Politechnice Warszawskiej (2013). Jest współautorem kilku rozdziałów książkowych oraz ponad 140 artykułów, które zostały opublikowane w uznanych czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych. W 2014 roku został on laureatem nagrody im. Fabio Neri przyznawanej za najlepszą publikację w czasopiśmie Optical Switching and Networking. Jego zainteresowania badawcze związane są projektowaniem algorytmów, modelowaniem oraz optymalizacją sieci telekomunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem optycznych sieci światłowodowych.

List nominacyjny