+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

Bieżące wydarzenia

|
Paweł Woźniak

Od 24 do 26 października Instytut Łączności będzie gościć uczestników dorocznej konferencji specjalistów w zakresie laserów światłowodowych. Spotkanie organizowane jest w ramach Działania MP1401 będącego częścią Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (COST).

W środę 24 października w Instytucie Łączności rozpoczyna się czwarta doroczna konferencja europejskich specjalistów uczestniczących w Działaniu MP1401 (AFLASER), strukturze działającej w ramach COST (European Cooperation in Science and Technology). Prace AFLASER (Advanced fibre laser and coherent source as tools for society, manufacturing and lifescience) ukierunkowane są na rozwój technologii laserów światłowodowych i wspieranie młodych naukowców prowadzących badania w tym zakresie. Biorą w nich udział badacze, producenci światłowodów i podzespołów oraz użytkownicy końcowi. Równolegle z konferencją odbywać się będzie spotkanie Komitetu Zarządzającego MP1401.

COST jest europejską, międzyrządową instytucją promującą rozwój międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych. Wspiera tworzenie tematycznych sieci badawczych (Działań) poprzez finansowanie wymian, spotkań, konferencji i publikacji. COST skupia obecnie 37 krajów członkowskich i jeden kraj współpracujący. Oprócz MP1401, przedstawiciele Instytutu Łączności biorą udział w pracach prowadzonych w ramach kilku innych Działań COST.

Więcej informacji na temat AFLASER i COST:

www.aflaser.eu

www.cost.eu