+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

Bieżące wydarzenia

|
Paweł Woźniak

17 października 2018 r. o godz. 12.00 w Instytucie Łączności odbędzie się seminarium na temat:

Transformacja krajowej sieci telekomunikacyjnej w kierunku ALL IP w aspekcie cyberbezpieczeństwa

Referat wygłosi: mgr inż. Jerzy Paczocha

Streszczenie:

Transformacja sieci dotyczy obszarów sieci dostępowej, transmisyjnej i komutacyjnej, co skutkuje zmianą sposobu świadczenia i dostarczania usług telekomunikacyjnych. Ponadto następuje rozdrobnienie rynku telekomunikacyjnego. Wzrasta liczba dostawców usług – ponad 6 tys. dostępu szerokopasmowego i 600 publicznej usługi telefonicznej, w związku z tym w łańcuchu dostarczania usług może występować wiele podmiotów korzystających z rozproszonych terytorialnie zasobów.

 Plan seminarium:

1. Kierunki transformacji w zakresie dostarczania i świadczenia usług
2. Model bezpieczeństwa telekomunikacyjnego
3. Bezpieczeństwo widzialnie z punktu klienta i operatora
4. Wpływ rozwiązań technicznych na bezpieczeństwo infrastruktury i usług
5. Zagrożenia bezpieczeństwa komunikacji dla zastosowań w administracji publicznej
6. Zakres niezbędnych działań
7. Dyskusja

Seminarium odbędzie się w Instytucie Łączności w sali Rady Naukowej (272).
Wstęp wolny.