+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

Bieżące wydarzenia

W związku z opublikowanym przez EKOPOL Górnośląski Holding S.A. w dniu 11 września 2018 roku raportem bieżącym nr 44/2018, zawierającym korespondencję kierowaną przez tę spółkę do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego, a dotyczącą rzekomego wykorzystania własności intelektualnej EKOPOL Górnośląski Holding S.A. w tworzeniu systemu SENT GEO, Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy informuje niniejszym, iż wbrew twierdzeniom ww. spółki zawartym w opublikowanej korespondencji, SENT GEO jest autorskim systemem wypracowanym w Instytucie Łączności - Państwowym Instytucie Badawczym, bez jakiegokolwiek udziału EKOPOL Górnośląski Holding S.A., ani jej pracowników. Zespół, który opracował rozwiązanie bazujące na przetwarzaniu strumieniowym i zdarzeniach (podstawie systemu SENT GEO), rozpoczął pracę nad algorytmami o tym charakterze w 2005 roku, co jest potwierdzone publikacjami. Zaproponowane rozwiązanie jądra systemu jest unikalne nie tylko w skali kraju, ale w skali międzynarodowej. Zespół intensywnie pracował nad kompleksowym rozwiązaniem analizując wiele prac światowych w tym zakresie. Możliwość wykorzystania najnowszych prac badawczych było dużym wyzwaniem dla Zespołu przygotowującego rozwiązanie. Zatem twierdzenia zawarte w opublikowanej korespondencji, a zwłaszcza te odnoszące się do rzekomo nieuprawnionego korzystania z własności intelektualnej EKOPOL Górnośląski Holding S.A. w kontekście powyższego są nie tylko bezpodstawne, ale i oburzające oraz uderzające w dobra osobiste pracowników Instytutu zaangażowanych w tworzenie SENT GEO, tym bardziej, że Instytut i jego pracownicy przywiązują szczególną wagę do praw własności intelektualnej i przemysłowej, co znajduje odzwierciedlenie w stałej i wielopoziomowej weryfikacji tych praw w prowadzonych pracach badawczych. Z uwagi na powyższe Instytut rozważa możliwość podjęcia niezbędnych kroków prawnych w celu ochrony dobrego imienia przede wszystkim pracowników oraz samego Instytutu.