+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

Bieżące wydarzenia

|
Paweł Woźniak

Wystąpienie Ministra Cyfryzacji, Marka Zagórskiego

Instytut Łączności świętował 90. rocznicę utworzenia. W uroczystości, oprócz licznych przedstawicieli świata nauki, instytutów badawczych i administracji, udział wziął Minister Cyfryzacji Marek Zagórski.

90 lat temu utworzony został Instytut Radiotechniczny, pierwsza polska instytucja prowadząca badania w dziedzinie radiokomunikacji. W 1934 r. na jego bazie utworzono Państwowy Instytut Telekomunikacyjny, z którego wywodzi się Instytut Łączności.

Podczas oficjalnej części uroczystości rocznicowych głos zabrali Jerzy Żurek, dyrektor Instytutu Łączności oraz Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji. Dyrektor Żurek przedstawił historię i dotychczasowe dokonania Instytutu, omówił też najważniejsze obecnie realizowane prace. Podkreślił wagę projektów prowadzonych wspólnie z jednostkami administracji państwowej, które pozwalają wykorzystać potencjał Instytutu w wielu dyscyplinach.

W swoim wystąpieniu, Minister Zagórski zwrócił uwagę na podobieństwa pomiędzy obecną sytuacją, a okresem, gdy powoływano do życia Instytut Radiotechniczny.

- Dzisiaj Polska też chce być państwem nowoczesnym – stwierdził – i wykorzystywać to, co było i jest naszym dobrem i zasobem: kompetencje, wiedzę i doświadczenie polskich naukowców.

Podkreślił również istotną rolę, jaką ma do odegrania Instytut Łączności w procesie budowy nowoczesnej gospodarki cyfrowej.

Na zakończenie spotkania, profesor Bolesław Orłowski z Instytutu Historii Nauki PAN przybliżył zebranym sylwetkę Janusza Groszkowskiego, założyciela Instytutu Radiotechnicznego i jednego z najwybitniejszych polskich naukowców XX wieku.

Gościom uroczystości wręczono pamiątkowe medale, wyemitowane z okazji jubileuszu oraz okolicznościowe wydanie kwartalnika Telekomunikacja i Techniki Informacyjne. Z okazji rocznicy, dyrektor Żurek otrzymał listy gratulacyjne m.in. od przedstawicieli Politechniki Warszawskiej, Wojskowej Akademii Technicznej i Krajowej Izby Gospodarczej  Elektroniki i Telekomunikacji.

Obchody jubileuszu odbywały się w siedzibie Instytutu Łączności w Warszawie.

 

Materiały dodatkowe

Zapis wideo oficjalnej części uroczystości

Jubileuszowe wydanie kwartalnika TiTI