+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

Bieżące wydarzenia

|
Paweł Woźniak

90 lat temu w Warszawie powołano do życia Instytut Radiotechniczny - pierwszą ogólnopolską instytucję badawczą w dziedzinie telekomunikacji.

Założony w 1928 roku Instytut, powstały z inicjatywy ludzi związanych z techniką radiową, stał się fundamentem, na którym zbudowano w Polsce późniejsze instytucje tej gałęzi nauki. W 1934 r. na jego bazie utworzono Państwowy Instytut Telekomunikacyjny. Podział PIT w 1951 r. zaowocował powstaniem Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji oraz Instytutu Łączności.

Oprócz oficjalnych obchodów z udziałem Ministra Cyfryzacji Marka Zagórskiego, Instytut Łączności uczci jubileusz emisją pamiątkowego medalu i publikacją specjalnego numeru kwartalnika Telekomunikacja i Techniki Informacyjne.

Część oficjalna będzie transmitowana na żywo, zarejestrowane wystąpienia zostaną udostępnione po zakończeniu obchodów. Transmisja rozpocznie się 6 września 2018 r. o godzinie 12.00.

Link do transmisji