+48 22 5128 100  
info@il-pib.pl

Szachowa 1,
04-894 Warszawa

Bieżące wydarzenia

|
Paweł Woźniak

Realizowany w Instytucie Łączności projekt R-Mode Baltic został wyróżniony statusem Projektu Flagowego w ramach Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR). Status jest przyznawany projektom o szczególnym znaczeniu dla realizacji Strategii, które mogą stanowić przykład właściwego wypełnienia założonych celów.

Projekt R-Mode Baltic realizowany jest w ramach programu Interreg V Baltic Sea Region przez międzynarodowe konsorcjum firm i jednostek administracji z krajów regionu Morza Bałtyckiego. Jego celem jest opracowanie nowego systemu nawigacji dla żeglugi morskiej, stanowiącego alternatywę dla stosowanych rozwiązań GNSS (np. GPS, GLONASS, GALILEO). Instytut Łączności (Zakład Systemów i Sieci Bezprzewodowych w Gdańsku) jest jednym z kluczowych partnerów w konsorcjum.

 

Więcej informacji na temat projektu R-Mode Baltic i Strategii:

https://www.itl.waw.pl/pl/projekty-europejskie/projekt-r-mode-baltic

https://projects.interreg-baltic.eu/projects/r-mode-baltic-90.html

https://www.balticsea-region-strategy.eu/